Φιλοξενία ημεδαπών ή/και Ευρωπαίων πολιτών.

Σύμβαση με όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ι.Κ.Α.- Ο.Π.Α.Δ. – Ο.Γ.Α. – Ο.Α.Ε.Ε. -κ.τ.λ.), χωρίς καμία επιβάρυνση του ασφαλισμένου

Σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο ιδιόκτητο Ασθενοφόρο Όχημα.

Επιστημονική Διασύνδεση με το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για την αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων.

Παρακολούθηση από Ιατρό Καρδιολόγο σε τακτική βάση και στα έκτακτα περιστατικά, για την συνεχή παρακολούθηση και την πλήρη κάλυψη των αναγκών των ασθενών.

Συνεργασία με ιατρικά κέντρα για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων Διαγνωστικών και Εργαστηριακών εξετάσεων, τακτικών και έκτακτων που απαιτούνται για τους ασθενείς.