28 μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που παρέχουν την δυνατότητα εφαρμογής όλων των μέχρι σήμερα γνωστών μεθόδων αιμοκάθαρσης (αιμοδιαδιήθηση, On Line αιμοδιαδιήθηση)

Σύγχρονο σύστημα επεξεργασίας νερού της πόλης, με διπλό πέρασμα αντίστροφης ώσμωσης, με επιπλέον δεξαμενές νερού που διασφαλίζουν την απόλυτη αυτονομία παροχής νερού και σε περίπτωση διακοπής του νερού της πόλης.

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος που διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της μονάδας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Σχέδιο διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων σύμφωνα με τις κείμενες Νομοθεσίες.